Lịch khai giảng

Level Tên khóa học Giờ học Ngày khai giảng Đăng kí
LV1 Train Your Voice 52 18h10 T246 24/02/2020 Đăng ký
LV1 Khoá học lv1 - Số 2 18h10 T357 11/02/2020 Đăng ký
LV2 Khoá học lv1 - Số 3 19h40 T246 10/02/2020 Đăng ký
LV1 Khoá học lv1 - Số 4 19h40 T246 24/02/2020 Đăng ký
Khoá học lv1 - Số 5 Đăng ký
Khoá học lv1 - Số 6 Đăng ký

Mon - Sat: 9:00 - 18:00 Sunday CLOSED